Lausunto Tampereen käräjäoikeudelle

 

Annan tämän Olli Stålströmin väitöskirjasta nostettua syytettä koskevan lausunnon

kielentutkijan ja tieteenharjoittajan ominaisuudessa.

 

Tieteellinen keskustelu on luonteeltaan itseään korjaava tapahtumasarja, jossa jokainen

kirjoittaja asettuu vapaaehtoisesti arvostelun kohteeksi. Tieteellisen tekstin kirjoittajaa

kohtaan esitettyä arvostelua ei tieteellisen keskustelun yhteydessä voida pitää henkilöön

puuttuvana eikä se niin ollen. täytä solvauksen tai muun .henkilökohtaisen loukkauksen

tunnusmerkkejä. Yliopistollinen väitöskirja  eritoten käy ennen julkaisemistaan läpi

moniportaisen tarkastuksen, joka varmistaa sen, että kirjassa esitetyt väitteet pysyvät

tiukasti tieteellisen keskustelun piirissä.

 

Tieteellisen tekstin kirjoittajalla on siten sekä täysi oikeus että velvollisuus arvostella

julkaistua kirjallisuutta niin suorasanaisesti kuin hän suinkin katsoo tarpeelliseksi.

Mitään rajoituksia kirjoittajan ilmaisulle ei ole olemassa ja pyrkimys niiden asettamiseen:

on katsottava äärimmäisen tuhoisaksi tieteellisen työn vapaudelle ja ilmaisunvapaudelle

yleensä.

,

Esimerkiksi se menettelytapa, että Olli Stålström käyttää lainausmerkkejä nimityksen

"asiantuntija" kohdalla, on täysin hyväksyttävä tyyliseikka, joka osoittaa tarkoituksen-

mukaisesti, että Olli Stålströmin arvostelun kohteena oleva kirjoittaja ei käsiteltävänä

olevan tieteellisen tuotoksensa nojalla täytä kaikkia asiantuntijuuden kriteerejä. Olli Stål-

strömin velvollisuutena on osoittaa, että hänellä on hyvät perusteet arviolleen, mutta

vaikka hänen havaittaisiin olevan joissain väitteissään väärässäkin, siitä seikasta ei pidä

olla tieteenharjoituksen ulkopuolisia seuraamuksia, vaan ainoastaan tarvittavan tieteelli-

sen pätevyyden hankkineet henkilöt voivat perustellusti ottaa kantaa tähän ja muihin

vastaaviin sisältökysymyksiin.

 

Helsingissä 26. marraskuuta 1999

 

Tapani Salminen

filosofian tohtori, Helsingin yliopiston etnolingvistiikan ja fennougristiikan dosentti

PL25

00014 Helsingin yliopisto

puh. (09) 191 7002

fax (09) 191 7019

sähköposti tasalmin@cc.helsinki.fi

 

kotiosoite:

Fleminginkatu 14 A 18

00530 Helsinki