OLLI STÅLSTRÖMIN TYÖTODISTUSTEN TEKSTIT

A. Nokia Electronics (Telenokia). Tietoliikennejärjestelmien aluevientipäällikkö alueena Itä-Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä 1973-1981. 

"Mr Stålström has performed his duties with remarkable devotion and committment. His cross-cultural abilities and his mastering of the telecom substance matter have made it easy for him to succeed in the difficult era when the export of telecom systems in the company had only just been started" (Osastopäällikkö, tekn.lis. Yrjö Sirkeinen)

B. HY Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto. Rahoitin sosiologian opinnot kirjastoavustajana 1988-1991.

"Kirjastoavustajana toimiessaan Olli Stålström on hoitanut lainaus- toimiston asiakaspalvelua, kuten päivystystä, neuvontaa sekä koti- ja kaukolainausta. Hän on perehtynyt myös tiedonhakuun kirjaston luetteloista ja bibliografioista. Toimistosihteerinä työskennellessään Olli Stålström suunnitteli muiden tehtäviensä ohessa uuden kirjanpitoon liittyvän tietokoneohjelman sekä kehitti elektronista arkistointia. Työssään Olli Stålström on osoittanut kekseliäisyyttä ja innostuneisuutta, ja koulutuksensa ansiosta hän on suoriutunut hyvin tehtävissään keskisuuressa tieteellisessä kirjastossa, jonka käyttäjäkunta koostuu koti- ja ulkomaisista opiskelijoista ja tutkijoista" (Kirjastonjohtaja Marja-Liisa Harju-Khadr)

C. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos (sosiologian ja sosiaalityön vt. tuntiopettaja 1991-1994 ja väitöskirjatutkija Kuopion yliopiston stipendilla 1995-1997.

"Tehtävänsä Olli Stålström on hoitanut erinomaisella taidolla ja uutteruudella saavuttaen opiskelijoiden varauksettoman kiinnostuksen opetukseen. Työyhteisöön Olli Stålström sopeutui erinomaisesti" (Sosiaalitieteiden laitoksen esimies, professori Pauli Niemelä)

D. HIV-SÄÄTIÖ (Aids-tukikeskus)

Erilaisia tutkimus- ja tiedontuottamisprojekteja vuosina 1987, 1996-1997 sekä Miesseksitutkimuksen tutkijana vuosina 1997-1998. Viimeksi mainitusta kenttätyöstä ja tilastollisesta tietokoneanalyysistä sain seuraavan toimenkuvauksen:

"Tutkimuksessa tietoa kerättiin neljällä tavalla: kyselyllä, haastattelulla, seksipäiväkirjan täyttämisen avulla ja oman tarinan kertomisen muodossa. Tutkijan tehtävät ovat monipuoliset ja ne jakautuvat seuraavasti: 1) tutkimusprojektin suunnittelu ja tiedottaminen, 2) kyselyn ja muun tutkimusaineiston kääntäminen ja soveltaminen suomenkielelle, 3) tutkimusavustajien kouluttaminen, 4) tutkimusmateriaalin tuottaminen ja jakelu, 5) haastattelujen tekeminen, 6) tutkimusaineiston koodaaminen ja tilastollisten tietokoneanalyysien tekeminen käyttämällä ohjelmaa SPSS for Windows 7.5, 7) kansanvälisen yhteistyön luominen ja ylläpito, tutkimusraporttien kirjoittaminen" (HIV-säätiön toiminnanjohtaja Bengt Lindblom)

E. Gaudeamus Kirja. Työtodistus vuodesta 1987 vuoteen 1998 Gaudeamus-kirjalle tehdyistä kirjallisista töistä:

"Olli Stålströmin teokset ovat saaneet poikkeuksellisen myönteisen vastaanoton sekä tieteellisissä että populaareissa julkaisuissa, mikä osoittaa hänen työnsä merkityksen niin tiedekentän kuin ympäröivän yhteiskunnan kannalta. Hänen lausuntonsa eri asioissa ovat olleet päteviä ja monipuolisia, mikä osoittaa hänen perehtyneisyytensä yhteiskuntatieteiden kenttään. Lisäksi hänen työtapansa on poikkeuksellisen paneutuva ja perusteellinen. Niinpä kaikkea hänelle suunnattua tukea tieteellisen työn jatkamiseksi voi tieteellisen kustantamon kannalta hänelle suositella lämpimästi" (Gaudeamus Kirjan kustannuspäällikkö Jyrki Laine)

F. Kuopion yliopiston sosiologian professori Fulbright-stipendiä varten 1998

"I have been asked by Dr. Stålström to give my opinion of his qualifications and merits for the scholarship.I am qualified to do so for a number of reasons: firstly, I have supervised his MA-thesis and PhD-thesis, I have collaborated with him in research, and he has been employed in my department between 1991-1994 as a lecturer.

    Dr. Stålström has been at the forefront of gay research (and activism) in Finland and elsewhere (e.g. Australia and USA), is without doubt the foremost authority on the subject in our country and an acknowledged international expert. He received his PhD. in social sciences in 1997 from the University of Kuopio. The thesis on the medicalisation of homosexuality was extraordinarily well-received with a lot of media publicity given to as well as good reviews in professional journals. In his teaching he taught, among other things, both quantitative and qualitative methods, and is well up to date with the latest innovations in this field. So there is absolutely no doubt in my mind that he would carry out his intended research as well as anyone could. In addition his knowledge of the relevant literature and his diligent work habits make him very suitable for the task.
     
    The international comparative aspect of the proposed research makes it very significant indeed. Some of the methods (like the use of the internet) are also methodologically interesting and innovative. So the significance of this study is both in its substance as well as in its methodology
    Targeted intervention campaigns, as proposed by Dr. Stålström, have not been attempted in this country before. As new generations of people at risk are coming up continuously, it is important to be on alert for suitable action. Dr. Stålström has also worked right from the inception of the Finnish Aids Foundation in prevention work, so he has considerable practical knowledge also what might work and what might not

    Just about anything he has done, both in substantive research and also methodology make him an excellent candidate for the work he has proposed.

Martti Grönfors
Professor of sociology 
University of Kuopio"