Vejlen mielenterveyskonferenssi 17.7.-21.7.2004

Olli Stålströmin matkaraportin kuvaliite. Klikkaa kuvaa suureksi.

vejlenopisto.jpg

Vejlen urheiluopisto

Mielenterveyskuntoutujien Maailmanverkoston (WNUSP) ja sen europpalaisen sisarorganisaation (ENUSP) yhdistetty vuosikokous pidettiin Tanskassa Vejlen urheiluopiston tiloissa 17.-21.7.2004. Tilaisuudessa valittiin uudet johtohenkilöt (ks. Board seuraavalta etusivulta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin englantilainen Mary Nettle. Suomalainen MTKL:n Virpi Vesterinen pääsi reserviin palveltuaan johtokunnan jäsenenä vuoteen 2004 saakka.

Vejlen kokouksen tärkein dokumentti oli Vejlen julistus, joka on eettinen ohjelmajulistus mielenterveysjärjestöjen toimintaperiaatteiksi. Sen taustalla on kansainvälinen kokemus siitä, että järjestöt ovat usein olleet sisäisesti riitaisia, niiden raha-asioissa on ollut epäselvyyksiä ja niitä on päästy käyttämään hyväksi. Vejlen julistuksessa järjestöt sitoutuvat noudattamaan tasavertaisuuden ja avoimuuden periaatteita kaikessa toiminnassaan. Aloite tuli alunperin pitkäaikaisilta ENUSP:in sihteeristön toimijoilta, Peter Lehmannilta ja David Bonde Henrikseniltä

Olli Stålström tulkitsi alkuperäiset hienot ajatukset ("vastustamme patriarkaattia, hierarkkisuutta, nepotismia...") kielelle, jota tavallinen kuntoutuja ymmärtää. Lopuksi uusi puheenjohtaja Mary Nettle muotoili nämä lauseet myönteiseen muotoon ja elegantille englanninkielelle.

yleiskokous.jpg

Konferenssin yleiskokous äänestää yksimielisesti Vejlen julistuksen puolesta

Olli Stålströmin panos oli lisätä Vejlen julistukseen maininta kaikkien ihmisryhmien tasavertaisuudesta ja suojasta syrjintää vastaan sekä erityismaininta läpinäkyvyyden ("transparency") ja hyvä hallintotavan ("good governance") noudattamisesta. Nämä periaatteet tulevat kansaivälisen Transparency Internationalin (TI) ohjeista, joita Helmi nimenomaisesti seuraa. Transparency Interational on Amnesty Internationalin kaltainen kansalaisjärjestö, jonka periaatteita jo monet valtiot kunnioittavat. On luontevaa, että nämä periaatteet tulevat Suomen edustajalta, sillä Suomi on ollut TI:n mallimaa suuren läpinäkyvyyden ja vähäisen korruption suhteen.

Helmin Olli Stålström esitteli sanoin ja kuvin Helmin toimintaa Vejlen kokouksessa. Tässä Olli esittelee uusinta Helmi-lehteä seuraavan ENUSP:in piirissä pidettävän konferenssin järjestäjälle, Portugalin Maria Nevesille. Marian organisaation järjestää marraskuussa Lissabonissa kansainvälisen konferenssin, jonka pääpaino on naisten asemalla sekä oireiden/lääkkeiden vaikutuksella seksuaalisuuteen.

Mielenterveyskuntoutujien Maailmanverkosto WNUSP oli konferenssin varsinainen järjestäjä Tanskan sosiaali- ja terveysministeriöltä saamansa apurahan turvin. WNUSP:in puheenjohtaja ja moottori on Tanskan Karl Bach Jensen, joka tuli konferenssissa julkaistussa kirjassa esiin elämänikäisen psykiatrisen väkivallan kokeneena veteraanina.

vejleryhmakuva.jpg
Kaikki Vejlen kokouksen osanottajat ryhmäkuvassa. Kirjoittaja eturivissä vasemmalla armeijan maastopuvussa

Kansainvälinen toiminta auttaa vertailemaan oman maan asemaa muihin maihin ja oppimaan molemmin puolin. Venäläisen järjestön työryhmä (eivät halua nimiään julkisuteen) esitteli tuloksia Venäjän mielenterveyskuntoutujien arkipäivän ongelmista: kielteinen leima, yksinäisyys, vaikeuksia olla yhteydessä ihmisten kanssa, mielekkään tekemisen puute, tarpeettomuuden tunne, itsensä toteuttamisen vaikeus, köyhyys, toivottomuus.

Vejlen kokouksessa oli afrikkalaisia edustajia Etiopiasta ja Ugandasta sekä Etelä-Afrikasta. Kuvassa etiopialaisen avustusjärjestön Yissakor Beyene. Afrikkalaiset toivat perspektiiviä konferenssiin, koska he joutuvat toimimaan lähes vailla resursseja. Afrikkalaisten sanoma toi esiin ongelmien suhteellisuuden. Yksi Vejlen konferenssin yleisteemoja oli lääkkeiden sivuvaikutukset.

Afrikassa ei ole mitään lääkkeitä edes hengenvaarallisten infektioiden (hiv/aids, malaria) torjumiseen, puhumattakaan psyykenlääkkeistä. Kun ei ole varaa lääkkeisiin, potilailla ei ole myöskään lääkkeiden sivuvaikutuksia.

virpikarljasa.jpg

Etelä-Afrikan edustaja, WNUSP:in presidentti Karl Bach Jensen sekä Suomen MTKL:n Virpi Vesterinen lähtötunnelmissa Vejlen rautatieasemalla 21.7.2004. Tanskalaisen mielenterveysjärjestön LAP edustaja Karl Bach Jensen on WNUSP:in moottori ja konferenssin taustavoima. Suomen MTKL:n Virpi Vesterinen on ollut WNUSP:in tilintarkastaja Vejlen kokoukseen saakka.

Intian Bhargavi V. Davar julkisti konferenssisa kirjasen psykiatristen potilaiden raa'asta kohtelusta Intiassa. Tuskallisia sähköshokkeja annetaan rutiininomaisesti. Kirjoittaja on listannut sähköshokkien vaikutukset: sekava olo, väsyneisyys, päänsärky, muistin heikkeneminen, lihasten jäykistyminen, kuvotus ja oksennus, pyörrytys, kohonnut verenpaine, vatsahaavat, puhevaikeudet.
WHO:n Hauksson on työryhmässä, joka valmistelee Euroopan terveysministerien kokousta Helsingissä tammikuussa 2005.

Osallistuin hiv/aids-kriisin torjuntaan yleismaailmallisella tasolla ja olin yksi sen alan ruohonjuuriliikkeen (ICASO) perustajajäseniä WHO:n konferenssissa Wienissä vuonna 1989. Hiv/aids -kriisin yhteydessä kävi selkeästi ilmi maailmassa vallitseva eriarvoisuus. Silloin todettiin, että 90% maailman hiv-tartunnoista on Afrikan mantereella, mutta resursseista Afrikalla on vain 10%. Sama ilmiö nähtiin myös Vejlen mielenterveyskonferenssisa. Kun ei alkeellisintakaan lääkehuoltoa ole, on turvauduttava mihin tahansa korvikkeeseen, vaikkapa yrtteihin skitsofrenialääkkeinä.

virpilarsjamusta.jpg

Tanskan ja Ruotsin edustaja Suomen Virpi Vesterisen kanssa

Tanskan edustaja tummaihoinen Michael Brown, Ruotsin Maths Jesperson ja Suomen MTKL:n Virpi Vesterinen.

Vejlen kokous hyväksyi tässä yksimielisesti Vejlen julistuksen mielenterveysyhdistysten toiminnan eettisistä periaatteista. Alla ryhmäkuva Vejlen kokouksen osanottajista, 150 osanottajaa 50 maasta. Kaikki olivat kansalaisjärjestöjen (Non-Governmental Organisations, NGO) edustajia. Monet näistä olivat pieniä ruohonjuuriliikkeitä. Kuten monilla muillakin alueilla, Pohjoismaiden kansalaisjärjestöt ovat suuria, korkeasti järjestäytyneitä ja saavat tukea valtiovallalta. Suomalainen Mielenterveyden Keskusliitto MTKL lienee maailman suurin mt-organisaation 16 000:n jäsenmääränsä ansiosta.

urheilija.jpg

Urheiluopisto kokouspaikkana loi liikuntatiloineen reippaat puitteet kokoukselle. Vejlen urheiluopiston opiskelija tarjoilemassa kokouksessa

Urheiluopiston valinta konferenssipaikaksi oli onnistunut ratkaisu. Vejlen urheiluopistolla koulutetaan Tanskan palloilumaajoukkueen jäseniä. Urheilullinen ympäristö ja opiston salskeat opiskelijat, jotka toimivat vapaaehtoisina työntekijöinä, muistuttivat siitä, että mielenterveyskuntoutuksen tärkeä osa-alue on fyysisen kunnon hoitaminen. Monet eurooppalaiset ja amerikkalaiset kuntoutujat valittivat masennuksen oireiden ja psyykenlääkeiden aiheuttavan lihasjäykkyyttä ja liikalihavuutta.
Näitä oireita ei kuitenkaan ollut afrikkalaisten tai aasialaisten keskuudessa, joiden on lähes mahdotonta saada mitään lääkkeitä eikä ruokaakaan ole liikaa.